Znak firmowy wydawcy

interpraca - Polsko-niemiecki portal pracy - praca za granicą

 

Redakcja 
e-mail: info@interpraca.pl

Zamieszczanie ogłoszeń
e-mail: reklama@interpraca.pl

Webmaster
projektowanie - układ - administracja:
Thomas Joseph Landa ( jo) )
e-Mail: webmaster@interpraca.pl

 

Za treść i projekt strony interpraca
odpowiedzialne jest Praskie Biuro Prasowe

Medialink Communications Consult s.r.o. (sp. z o.o.)
vreprezentowane przez: Nielsa Köhler, dyrektora zarządzającego

Siedziba firmy: Dlouhá 715/38
110 00 Praha 1 - Staré Město
Republika Czeska 

Zarejestrowano w Rejestrze Handlowym,
Sąd miasta Praga, wydział C, załącznik 89171
IČO: 26715562 (numer identyfikacyjny organizacji)
DIČ: CZ26715562 (NIP)

Elektroniczna skrzynka pocztowa | Datová schránka
ID: 9vwkxmh

 

Rachunek bankowy w Republice Czeskiej 
Właściciel konta: Medialink Communications Consult s.r.o.
Instytucja kredytowa: Raiffeisenbank Praha
Numer konta: 4887538001/5500
IBAN: CZ3555000000004887538001
PRĘDKO: RZ BCCZ PP

Rachunek bankowy w Niemczech
Właściciel konta: Niels Köhler
Instytucja kredytowa: Volksbank Kassel Göttingen
Numer konta: 43760602
Kod banku: 52090000
PRĘDKO: GENODE51KS1
IBAN: DE07520900000043760602

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Za treść niniejszej strony internetowej (zwanej dalej "interpraca") odpowiedzialne jest Praskie Biuro Medialne Medialink Communications Consult s.r.o. (zwane dalej "operatorem interpracy").

Treści własne: Operator interpracy nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz kompletność informacji zamieszczonych w ofertach. Treści stron zawierające przepisy prawne, informacje urzędowe,  zalecenia lub zawiadomienia, podawane są zgodnie z najlepszą wiedzą i z zachowaniem najwyższej  staranności. Jednakże w przypadku rozbieżności za obowiązującą uznaje się aktualną wersję urzędową, opublikowaną w przeznaczonym do tego piśmie. Wszelkie odniesienia prawne, zalecenia i informacje nie są wiążące. Nie udziela się porad prawnych.

Treści osób trzecich: Za treść i prawdziwość informacji publikowanych w ogłoszeniach o pracę odpowiedzialni są wyłącznie odpowiedni zleceniodawcy i autorzy. 

Linki zewnętrzne: W przypadku bezpośrednich lub pośrednich linków do zewnętrznych stron internetowych, będących poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność cywilna powstałaby jedynie w przypadku, gdyby autor znał te treści i miał techniczną możliwość zapobieżenia wykorzystania treści niezgodnych z prawem. W związku z tym autor oświadcza wyraźnie, że w momencie tworzenia linków nie stwierdzono żadnych nielegalnych treści na stronach, do których te linki prowadzą.

Operator interpracy nie ma jednak żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt oraz treść stron, do których prowadzą linki. Z tego powodu dystansuje się on niniejszym od treści stron, które zostały zmienione po zamieszczeniu do nich linków.

Powyższe odnosi się do wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej autora, jak również do wpisów osób trzecich we wpisach zarejestrowanych użytkowników, które zostały aktywowane przez autora. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której się odwołuje, a nie osoba, która jedynie odwołuje się do danej publikacji poprzez linki.
 
Komunikaty o błędach: Operator interpracy prosi użytkowników podlinkowanych stron internetowych o zwrócenie uwagi na wszelkie nielegalne lub nieprawidłowe treści osób trzecich. Prosimy także o informacje gdyby prezentowana treść była błędna, nieaktualna, niekompletna lub nie zrozumiała.

Skuteczność prawna wyłączenia odpowiedzialności: Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności stanowi część oferty internetowej, z którego nastąpiło przekierowanie do tej strony. Utrata zgodności prawnej  poszczególnych części lub poszczególnych sformułowań niniejszego tekstu nie narusza ważności treści pozostałej części dokumentu.

 

Polish