Niemcy

W jaki sposób można skorzystać z opieki zdrowotnej w Niemczech?

Niemcy: Opieka zdrowotna

Przed rozpoczęciem leczenia należy przedstawić właściwemu lekarzowi kartę ubezpieczenia zdrowotnego (Krankenversicherungskarte). W nagłych przypadkach lekarz udziela pomocy bez wcześniejszego okazania karty; w takiej sytuacji należy przedstawić kartę ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu kolejnych 10 dni.

Leczenie prowadzą lekarze i dentyści, którzy podpisali umowy z kasami chorych, stanowiący ponad 90% wszystkich praktykujących lekarzy; ubezpieczony ma prawo dokonać wyboru lekarza przed rozpoczęciem leczenia lub na początku każdego kwartału kalendarzowego.

Lista tych lekarzy jest wywieszona w każdej kasie chorych.

Jeśli lekarz prowadzący stwierdza, że należy pacjenta skierować do specjalisty, polikliniki czy innej, podobnej instytucji, wydaje odpowiednie skierowanie (Überweisungsschein).

Snímek: Pond5.com
Data publikacji: 8.02.2020, zaktualizowany: 8.02.2020
Tematy: Życie i praca w UE, Zabezpieczenie społeczne, II. Opieka zdrowotna

© Unia Europejska, 2012